ชื่อสำนักงานที่ดิน   - - >
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
เลขที่คำขอ  - - >
20/2555
ลงวันที่ - - > 20/2/2555
ลำดับแฟ้ม - - >

ข้อมูลผู้จัดสรร 
ชื่อผู้จัดสรรที่ดิน  - - > ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน - - > 111 ม.8
ถนน

 ตำบล นาป่า 

อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

ชื่อโครงการและที่ตั้งโครงการ
ชื่อโครงการ PRECEO่  
ถนน   ่ตำบล  บ่อวิน
อำเภอ  ศรีราชา จังหวัด  ชลบุรี
เนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 0 วา
ใบอนุญาตเลขที่ 80/2555 ลงวันที่ 14 เดือน 6 ปี
จำนวนแปลงจำหน่าย 1 แปลง
บ้านเดี่ยว  66   แปลง อาคารพาณิชย์  0 แปลง
บ้านแฝด 108  แปลง ที่ดินเปล่า  1  แปลง
บ้านแถว  138 แปลง อื่น ๆ แปลง

่สาธารณูปโภค
สโมสร สระว่ายน้ำ 
สวนสาธารณะ โรงเรียนอนุบาล
นามเด็กเล่น สนามกีฬา
การค้ำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภค
ชื่อสถาบันการเงิน    
จำนวนเงิน    บาท
สัญญาเลขที่   สัญญาลงวันที่

การค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
ชื่อสถาบันการเงิน    
จำนวนเงิน   บาท ระยะเวลา ปี

ภาระหนี้จำนอง
ชื่อสถาบันการเงิน    
จำนวนเงิน  290000000 บาท
ปลอดภาระหนี้จำนอง เฉลี่ยภาระหนี้จำนอง
่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ชื่อนิติบุคค   
จดทะเบียนเมื่อ   

กลับไปหน้าค้นหา

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2141-5803

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Update 30 ธันวาคม 2555