ชื่อสำนักงานที่ดิน   - - >
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
เลขที่คำขอ  - - >
19/2552
ลงวันที่ - - > 27/5/2552
ลำดับแฟ้ม - - >

ข้อมูลผู้จัดสรร 
ชื่อผู้จัดสรรที่ดิน  - - > ศุขฤกษ์ 2552 จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน - - > 129/52 หมู่ 3
ถนน

 ตำบล บ่อวิน 

อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

ชื่อโครงการและที่ตั้งโครงการ
ชื่อโครงการ ศุขบุรี่  
ถนน  - ่ตำบล  บ่อวิน
อำเภอ  ศรีราชา จังหวัด  ชลบุรี
เนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 94.6 วา
ใบอนุญาตเลขที่ 51/2552 ลงวันที่ 17 เดือน 8 ปี
จำนวนแปลงจำหน่าย 1 แปลง
บ้านเดี่ยว  111   แปลง อาคารพาณิชย์  15 แปลง
บ้านแฝด 28  แปลง ที่ดินเปล่า  0  แปลง
บ้านแถว  0 แปลง อื่น ๆ แปลง

่สาธารณูปโภค
สโมสร สระว่ายน้ำ 
สวนสาธารณะ โรงเรียนอนุบาล
นามเด็กเล่น สนามกีฬา
การค้ำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภค
ชื่อสถาบันการเงิน    
จำนวนเงิน    บาท
สัญญาเลขที่   สัญญาลงวันที่

การค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
ชื่อสถาบันการเงิน    
จำนวนเงิน   บาท ระยะเวลา ปี

ภาระหนี้จำนอง
ชื่อสถาบันการเงิน    
จำนวนเงิน   บาท
ปลอดภาระหนี้จำนอง เฉลี่ยภาระหนี้จำนอง
่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ชื่อนิติบุคค   
จดทะเบียนเมื่อ   

กลับไปหน้าค้นหา

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2141-5803

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Update 30 ธันวาคม 2555